شماره تماس :

ویزای سرمایه گذاری کانادا

ویزای سرمایه گذاری کانادا

ویزای سرمایه گذاری کانادا

کشور کانادا سرمایه گذاری را از طریق روش های مختلفی برای متقاضیان امکان پذیر کرده است. بنابراین، انواع مختلفی از روش های اخذ ویزای سرمایه گذاری کانادا در نظر گرفته شده است.

  • برنامه های مهاجرت استانی کانادا
  • ثبت شرکت در کانادا
  •  کارآفرینی کانادا
  •  ویزای استارتاپ کانادا
  •  خرید بیزینس در کانادا
  •  مهاجرت خوداشتغالی کانادا

 

Whoops, looks like something went wrong.